Kundtjänst

Sociala medier som kundtjänst

Det blir allt vanligare att e-handlare använder sociala medier som en huvudsaklig kanal för kundtjänst. Detta kan slå ut både bra och dåligt. Personer i allmänhet är mer benägna att klaga än att berömma, vilket gör att de flesta som skriver har några problem med sin produkt eller tjänst.Sociala medier

Låt inte detta skrämma dig. Ta tillfället i akt och bemöt kunden, oftast kan man lösa ett problem så att kunden blir nöjd. När man gör det via sociala medier, t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, blir det helt enkelt inför andra ögon. Klagomålet drar i början till sig uppmärksamhet vilket du som e-handlare tar vara på och utnyttjar. Detta kan göra att du får helt nya kunder som annars inte hade besökt din sida, bara för att en vän till honom eller henne klagade på något.